22 december 2021

Office 365 kalender integratie

TopoCloud

back-end
api
Bijna alle gebruikers van TopoCloud en Volgjewoning werken met Office 365. Het zou dan ook heel mooi zijn als we beter integreren met de Office 365 omgeving. Doordat vanuit concepten wordt gewerkt met een planning en acties worden ingepland is het zeer wenselijk om deze acties rechtstreeks in Office 365 te verwerken.
Doelstelling
Een logische 2-weg koppeling waarbij afspraken van de applicatie in 365 worden gezet. Zodra de agenda binnen 365 wordt verwijderd of verplaatst dat er terugkoppeling naar de applicatie plaats kan vinden om hier de correcte interne verwerking van te doen. Daarnaast zou het fijn zijn om een Teams overleg te initiëren vanuit de concepten.

Projectteam

Marcel de Vries
Marcel de Vries
Backend Developer