Openstaand

Koppeling authenticatie services

Volgjewoning

front-end
back-end
api

Aanleiding
De groep eindgebruikers van onze platformen groeien gestaag door. Vanuit deze eindgebruikers krijgen we vragen of ze via een bestaande (externe) account kunnen inloggen en niet apart een wachtwoord hoeven in te stellen.

Huidige situatie
De huidige integratie van Microsoft oAuth v2 en Microsoft SAML uitbreiden met Apple ID, Facebook, Entree (Kennisnet) en Google zodat eind gebruikers op de inlogpagina kunnen kiezen voor inloggen met gebruikersnaam en wachtwoord OF lijstje met externe services.
Deze lijst kan later worden uitgebreid met bijvoorbeeld OpenID etc.

Verwacht resultaat
Als resultaat van de opdracht zien we een lijstje met knoppen die je naar de betreffende authenticatie service brengt waarbij na het inloggen je wordt terug herleid naar een pagina waar het resultaat van de inlog wordt afgevangen al dan niet met een geldige authenticatie.
Voor ons is het belangrijk dat wij weten dat de respons die we krijgen valide is (van de juiste bron afkomstig is).

De apps kunnen geregistreerd worden op auth@devops-nl.com (dit mailadres kunnen we tijdelijk forwarden naar jouw als ontwikkelaar).